Veiledning jobbsituasjon

Personlig eller online
Norsk, engelsk, spansk

 
 
 
DU ER EXPERTEN
I veiledningssesjonene vil jeg bruke min kompetanse og nesten 30 års erfaring i lederutvikling for å støtte, motivere og utfordre deg til å vurdere situasjonen din fra nye perspektiver. Selv om min tilnærming som veileder er basert på antagelsen om at du er ekspert i ditt eget liv, vil våre konfidensielle samtaler hjelpe deg til å se alternativer slik at du kan gjøre mer bevisste og gunstige beslutninger vedrørende din egen utvikling.

REALITETEN PÅ JOBBEN
Virkeligheten i arbeidssituasjonen har tre dimensjoner: "vite", "gjøre" og "være". Etter min mening er den viktigste - men også den mest utfordrende dimensjonen - "være" - dimensjonen. Du kan være høyt utdannet, med topp formell kompetanse, og du kan ha mange års erfaring med å lede mange ulike prosesser, men det som ofte er avgjørende for din troverdighet og evne til å skape tillit som leder eller teammedlem, er hvordan du oppfører deg som person.

“VÆRE-DIMENSJONEN"
Dine atferdsmønstre og måter å samhandle med andre påvirkes av mange interne og eksterne faktorer. Du har makt til å påvirke noen av dem, men andre må du lære å leve med. Under veiledningssprosessen blir du oppmerksom på de ulike aspektene av kommunikasjonsstilen din som stimulerer høye prestasjoner og de du ønsker å forbedre. Du vil lære å bli mer bevisst innflytelsen din personlighet har på andre mennesker, og du vil utvikle ferdigheter som vil hjelpe deg til å tilpasse samspillet til hver person og hver situasjon. I tillegg vil du få opplæring i stresshåndtering, selvkontroll, bevisst tilstedeværelse og emosjonell intelligens. Utfordringen er å bytte ut gamle automatiske atferdsmønstre og vaner med mer effektive alternativer.

For en gratis forsamtale (20 min), vennligst ta kontakt.

Ja takk, jeg ønsker mer informasjon

 
 
Norsk bokmål
  • Norsk bokmål
  • Spansk
  • Engelsk