Nyheter

 
 
August 2021
Nytt kurs om det å være foreldre på appen Insight Timer


Her er noen kommentarer fra noen av de 900 studentene som har fullført kurset allerede:

"Thank you for a great course. I finished it today. I need to come back to it once every 6 months. I am short tempered. Being a parent has changed me already. This course will take it even further. Thank you." - Leena Bondale

"Thank you for your wonderful courses" - Lou

"Lesson 3 was very helpful for me. I listened to it a second time and took notes. The way you talked about the emotional vulnerability of a child helps me understand more about myself. Thank you for that." - Joy

"Thanks Jan this is very good course to do, I hope more people can listen and learn from you." - Nada

 
Siste nytt
April 2021
Nytt kurs i personlig utvikling på appen Insight Timer


Her er noen kommentarer fra noen av de 1400 studentene som har fullført kurset allerede:

"Thank you so much for your beautiful and thought-inspiring course! I will listen again to deepen my perception of how I can heal myself and possibly assist my family, friends and community in our pursuit of health and happiness. Love and blessings to all. Namasté!" - Celia

"Amazing! In 21 modules, Jan breaks down why we are the way we are and why the world is the way it is. I feel as though I have had 15 years of therapy in 21 days. Thank you!" - Chris

"Absolutely loving this course Jan! Really resonates with me, the sessions are amazing thank you. Listening to a couple a day, fantastic sessions." - Sharon

"Very thought provoking. The stories and analogies are well thought out making them good food for thought. Very worthwhile for seekers." - Jim

"Excellent I recommend everyone should hear this we need to unite together to change things. Thank you!" - Nada

"Wonderful teacher, a blessing to the world." - Noelleen

 
FLYER FOREDRAG LEGER JPG
Januar 2021
Foredrag på Anders Sandvigs Legesenter, Lillehammer


Det var veldig hyggelig å få nok en forespørsel om å holde foredraget om stressmestring for leger. Denne gangen fra kollegene på Anders Sandvigs Legesenter på Lillehammer.
Foredraget ble godt mottatt og det ble tid til å dele synspunkter, bl.a. rundt temaene "Negativt vs. positivt stress", "Morlask stress" og "Mindfulness". Deltagerne fikk også lære enkle teknikker for å redusere stress i løpet av arbeidsdagen.
Det er givende å kunne dele denne informasjonen med kolleger. Jeg takker for invitasjonen!
 
FLYER FOREDRAG LEGER JPG
November 2020
Foredrag på Gausdal Legesenter


I november 2020 fikk jeg en forespørsel fra Gausdal Legesenter om å holde et foredrag om stressmestring for kollegene der. Medisin er et stressende yrke. I Norge og mange andre land rapporteres økning i jobbstress, utbrenthet og sykefravær blant leger.
Det ble et interessant møte der jeg fikk anledning til å presentere meg og til å dele mine erfaringer og anbefalinger. Vi snakket også en del om situasjonen til mange pasienter med stress-relaterte plager og om hvordan en mer helhetlig behandling som ikke bare retter seg mot de fysiske symptomene kunne være nyttig og mer effektiv.
Mange takk til kollegene for et hyggelig møte!
 
November 2020
Kurs online for IOM Panama

Den internasjonale organisasjon for migrasjon (IOM), FNs migrasjonsbyrå, ble grunnlagt i 1951. IOM er den ledende mellomstatlige organisasjonen på migrasjonsfeltet, og jobber tett med regjeringer, andre mellomstatlige organisasjoner og ikke-statlige organisasjoner.
​IOM er en av mine tidligere klienter fra da jeg bodde i Panama (2015-2018). Dette var et "minikurs" på 3 timer delt på 2 sesjoner på 90 minutter hver med en ukes mellomrom. Det ble gitt til i alt 48 deltakere delt på 4 grupper. 2 grupper var for "begynnere", dvs for de uten tidligere erfaring i stressmestring og 2 grupper var for "videregående" som hadde vært på kurs med meg tidligere da jeg bodde i Panama.
Sesjonene ble holdt på Webex uten problemer, og etter fullført kurs fikk deltakerne tilsendt sammendrag av innholdet og avspenningsøvelser som hjelpemidler til å kunne fortsette stressmestrings-rutinene på egen hånd.
 
Desember 2020
Siste utgitte meditasjonsmusikk

Du kan lytte til den her på min nettside (klikk under bildet),eller på meditasjonsappen INSIGHT TIMER (klikk på navnet).
 
Norsk bokmål
  • Norsk bokmål
  • Spansk
  • Engelsk