Bedrift

 
 
Å redusere negativt stress er en viktig oppgave for bedrifter og organisasjoner verden over. Et høgt stressnivå i arbeidsmiljøet over tid gjør det vanskelig for bedrifter å nå sine mål. Stress virker negativt inn på medarbeidernes helse, motivasjon, engasjement og effektivitet og svekker den enkeltes evne til kommunikasjon og samarbeid.
Veiledning og opplæring i stresshåndtering, tilstedeværelse og team-samarbeid er en effektiv strategi for å forbedre helse, relasjoner, trivsel og ytelse på arbeidsplassen. På verdensbasis er det stadig flere bedrifter som rapporterer positive resultater som følge av slik opplæring av sine ansatte, eksempelvis Apple, Google, Nike, AOL Time Warner, Yahoo, Procter&Gamble, Virgin Airlines, HBO, Aetna, General Mills og mange andre.

Nedenfor finner du de ulike tjenestene jeg tilbyr til bedrifter. Ta kontakt hvis du ønsker mer informasjon. Be gjerne om en gratis forsamtale.

Bedriftsinterne tjenester

Bedrift

Foredrag
Les mer

Bedrift

Veiledning
Les mer

Bedrift

På nettet
Les mer

Bedrift

Referanser
Les mer

 
 
 
Norsk bokmål
  • Norsk bokmål
  • Spansk
  • Engelsk