Treningsprogram stressmestring og livskvalitet

Personlig eller online
Norsk, engelsk, spansk

 
 
 
Treningsprogram i stressmestring, avspenning, tilstedeværelse og livskvalitet

For deg som ønsker en mer personlig tilpasset læringsprosess anbefaler jeg et individuelt tilpasset treningsprogram som vil gjøre deg istand til å iverksette egne tiltak for å mestre stress på en bedre måte. Du vil også lære hvordan du kan øke din motivasjon, ditt engasjement og din konsentrasjonsevne gjennom praktisering av avspenning og mindfulness. Denne treningen kan også ha positiv innvirkning på tilstander som AD/HD, høyt blodtrykk, nedsatt immunforsvar, søvnvansker og kroniske smerter. 
Resultatet av å mestres stress og å lære å være mer bevisst tilstede her og nå er at du ikke bare vil oppleve bedre helse og livskvalitet. I tillegg vil du få det bedre med deg selv, noe som vil øke din evne til å skape mer trivsel og glede i familien, på arbeidsplassen og i livet ditt generelt.
I din personlige stressmestringsplan vil vi også kunne inkludere tiltak omkring vaner/uvaner, familieliv, relasjoner, emosjonell balanse og åndelig utvikling.

Ta kontakt for en gratis forsamtale på nettet.
 
 
 
Norsk bokmål
  • Norsk bokmål
  • Spansk
  • Engelsk