Lillehammer Foreldreforum

 
 
 
Lillehammer ForeldreForum er en arena der foreldre kan samtale med fagpersoner og likesinnede rundt hverdagsutfordringer knyttet til foreldrerollen.

I foreldreforumet bygger vi trygghet i foreldreskapet. Det kommer barna og ungdommen til gode og gir et godt grunnlag for utvikling av deres selvfølelse, kommunikasjons-
ferdigheter og mestring av motgang.

Møtene er utviklende for deltagerne og gir verktøy som er lett anvendelige i hverdagens mange situasjoner. Vårt kontinuerlige veiledningsprogram heter "Trygge foreldre - Trygge barn".
 
Hvorfor har vi bruk for et foreldreforum?
Vi lever i et samfunn med raske og store endringer som skaper stadig nye utfordringer for foreldre, barn og ungdom. Da kan det være godt å få noen faglige innspill og råd som er lett anvendelig i hverdagen. Våre veiledere bidrar med sine kunnskaper fra fagfelt som blant annet utviklingspsykologi, pedagogikk, legevitenskap, stressmestringsverktøy og realkompetanse som foreldre av til sammen 7 barn.

I tillegg til våre kontinuerlige gruppemøter tilbyr vi individuelle samtaler med en eller begge foreldre, og ved behov med barn og ungdom.

Den norske regjering støtter Verdens Helsorganisasjons anbefalinger om foreldrestøttende tiltak som legger til rette for langvarige og positive oppvekstvilkår.
 
• Veiledningsmøtene har en varighet på 2 timer og gruppen er begrenset til 10 deltakere om gangen

• Temaer kan meldes inn ved påmelding eller tas opp i plenum. Er det ikke meldt inn spesielle ønsker tar vi opp temaer som leggetid, nettbruk, kommunikasjon med barn og ungdom, mobbing, lekselesing, tidsklemme, stresshåndtering, skilsmisse, sorgprosesser, etc.

• Vår tilnærming er basert på kunnskaper om humanistisk terapi, kognitiv tilnærming, nevrolinguistisk programmering, mindfulness og utviklingspsykologi

• Det er ingen forpliktelse i å delta regelmessig. Det som deles i gruppen er underlagt taushetsplikt, men det er ingen krav om å komme med egne eksempler

• For foreldregrupper som ønsker «lukkete» møter kan vi tilby dette etter avtale (minste deltagertall er 5)

• Barnehager/skoler/SFO kan booke veilederne til egne gruppemøter

• På forespørsel tilbyr vi samtalegrupper for fedre

• Ved behov inviterer vi foredragsholdere med spesialkompetanse som for eksempel barn med funksjonsnedsettelse, utfordringer ifm ADHD, informasjon om nettvett etc.

"TRYGGE FORELDRE - TRYGGE BARN"
• Sted: Brika Coaching, Storgata 89, 3. etasje, Lillehammer.
• Tid: kl 18-20
DATO: TORSDAG HVER 14. DAG MED OPPSTART 25. APRIL 2019
• Påmelding innen dagen før pr mail/sms/tel.
• post@brikacoaching.no; post@helseoglivskvalitet.no
• SMS til: 92126267 - 91860590


Veiledere
ForeldreForum

Daglig leder Brika CoachingBrigitte Fenz
NLP Coach,
pedagog og veileder
ForeldreForum

Helse og LivskvalitetJan Møller
Lege,
psykoterapeut og veileder
 
"Foreldrestøtte- virker det?"
I sin "Strategiplan for foreldrestøtte 2018-2021" sier den norske regjeringen blandt annet:

"Hvorfor bør statlige og kommunale myndigheter, tjenester og frivillige aktører tilby ulike former for hjelp til å mestre foreldrerollen? Har vi belegg for å si at foreldrestøtte virker? Nyere funn i norsk og internasjonal forskning gir oss gode grunner til å satse på støtte til foreldre:

• Nyere hjerneforskning og nasjonale og internasjonale studier på ulike fagfelt peker på viktigheten av tidlig innsats fordi belastninger tidlig i livet, mens hjernen fortsatt er i vekst, påvirker kroppens nervesystem: Mye og hyppig stress i den første levetiden kan føre til at en person senere i livet er mindre i stand til å takle vanskelige situasjoner.

• Foreldrestøtte gjør foreldre tryggere i foreldrerollen og til bedre omsorgspersoner for sine barn. Mange av de foreldrestøttende programmer som brukes i Norge i dag, viser lovende resultater og får gode tilbakemeldinger fra deltagende foreldre.

• Deltagelse på foreldrestøttende arenaer skaper nettverk der foreldrene kan snakke om felles utfordringer. Nettverk som bidrar til læring, og som gir foreldre trygghet i foreldreskapet, vil også komme barna til gode". (Hvis du vil se hele planen, kan du klikke på bildet).