23/06/2020

STRESSMESTRING DEL 1

STRESS ER PROGRAMMERT I TIDLIG BARNDOM STRESSMESTRING – DEL I De forskjellige elementene i situasjoner og omstendigheter som får oss til å lide av stress kalles ‘stressorer’. De finnes overalt: i parforhold, i familien, på gaten, på jobben og til og med i ens eget sinn, det vil si, like […]
23/06/2020

STRESSMESTRING DEL 2

TO GRUNNLEGGENDE REGLER FOR LIVET SRESSMESTRING DEL 2 Jeg vet ikke om du er villig til å utsette deg for emosjonell terapi; i følge det forrige innlegget, kan det være den beste måten å fullstendig eliminere negativt stress. Hvis ikke, er det andre tiltak du kan sette i verk for […]
06/01/2021

HVA ER MINDFULNESS?

Hva er Mindfulness? Mindfulness er bevisst og våken tilstedeværelse i øyeblikket – her og nå. Det handler om å øve opp vår naturlige evne til å være oppmerksom og tilstede, noe som har positiv innvirkning på vår fysiske, mentale og emosjonelle tilstand, bedrer kvaliteten på våre relasjoner og gjør oss […]
06/01/2021

TRUST AND ENGAGEMENT: KEYS TO ORGANIZATIONAL SUCCESS – PART I

Trust and engagement: Keys to organizational success – Part I TOTAL QUALITY In the eighties, the Japanese started to win market shares all over the world with their home appliances, TVs and cars. The Americans got scared; so they went to Japan and discovered the secret: The Japanese were producing […]
06/01/2021

TRUST AND ENGAGEMENT: KEYS TO ORGANIZATIONAL SUCCESS – PART II

Trust and engagement:Keys to organizational success – Part II THE CHALLENGES OF ORGANIZATIONAL TRANSFORMATION In the previous post, we talked about the importance of transforming the culture of our businesses and organizations from a culture of FEAR to a culture of TRUST. When trying to build a CULTURE OF TRUST, […]
Norsk bokmål