fbpx
 

Velkommen til Dr. Jan Møller

Helse og livskvalitet
 
 
 
 
 

¨Det er ingenting som styrker et menneske mer enn å oppdage at det selv kan gjøre noe for å bedre sin livskvalitet¨.
- Jan Møller

 


Hjelp til Selvhjelp

Hei, jeg er Dr. Jan Møller og velkommen til min hjemmeside. Mitt arbeide er basert på prinsippene Forebygging og  Hjelp til Selvhjelp.  Jeg hjelper enkeltpersoner, familier og bedrifter med å skape trivsel, helse, motivasjon og gode relasjoner både hjemme og på jobb. I mine kurs og konsultasjoner oppdager vi sammen hva du selv kan gjøre for å forbedre situasjonen din, og du vil tilegne deg kunnskap og ferdigheter som vil gjøre deg istand til å komme videre.
TA KONTAKT hvis du ønsker å vite mer!
 
Helt fra begynnelsen av mitt arbeide som lege for snart 40 år siden har jeg vært opptatt av temaet Forebygging. Min første privatpraksis i Oslo (1985-88) het "Senter for Forebyggende Medisin". Der jobbet jeg i et team sammen med psykolog, fysioterapeut og med det vi i dag kaller en life-coach.
Vi var noen av de første i Norge som benyttet en helhetlig (holisitisk) tilnærming til behandling av, fremfor alt, stressrelaterte plager og sykdommer. Helhetlig betyr at, i tillegg til å vurdere det som skjer i kroppen, tar vi også hensyn til og forsøker å ivareta de mulige mentale, emosjonelle, sosiale og åndelige aspektene ved en persons helsetilstand.
Min erfaring er at mange plager, smerter og sykdommer kan forebygges eller lindres gjennom å mobilisere personenes egne ressurser. Dette kan skje ved bla. a. å gi dem tid til å snakke om sin livssituasjon og ved å lære dem praktiske og enkle verktøy de kan benytte i sin hverdag for å redusere spenninger og stress og utvikle sunne levevaner og relasjoner.
Ved siden av min privatpraksis som psykoterapeut, har jeg undervist i temaet stressmestring og psykososialt arbeidsmiljø i over 35 år på handelshøgskole, universiteter og i bedrifter i 12 forskjellige land på 3 ulike språk. I arbeidssituasjonen vil veiledning og opplæring i stresshåndtering, ledelse, kommunikasjon og samarbeid redusere sykefravær, skape et positivt arbeidsmiljø og styrke medarbeidernes motivasjon, engasjement og effektivitet.
I Venezuela, der jeg bodde i 27 år, ledet jeg et eget helse- og kompetansesenter i mange år, der jeg benyttet den samme helhetlige tilnærmingen til helse, arbeid og livskvalitet.

Tjenester

 

Nyheter

 
Hjem

Desember 2021 - Nye kurs online på spansk
Les mer

 
 
 
 
 
 
 

Produkter


Galleri

Hjem

Mitt arbeide som leder for eget Helse- og Kompetansesenter i Venezuela
Se flere bilder

 
Hjem

Mitt arbeide som bedriftsrådgiver, kursleder og lærer på handelshøgskole, universiteter og i bedrifter
Se flere bilder

 
Norsk bokmål
  • Norsk bokmål
  • Spansk
  • Engelsk